Uvod Tehnologija Reference Kontakt

Stara osnovna šola Zgornji Logatec  Logatec

Poslovni objekt Mercator Vrhnika

Rojstna hiša Ivana Cankarja  Vrhnika

Poslovni objekt Winklerjeva hiša  Logatec

Poslovno stanovanjski objekt Šuštaršič   Logatec

Župnijska cerkev Prečna pri Novem Mestu

Seznam nekaterih objektov, kjer je bila kapilarna vlaga sanirana z uporabo silikonske emulzije

 
SKB banka, Vrhnika
Stanovanjska hiša Lavrič, Bloke
Stara osnovna šola Zgornji Logatec, Logatec
Osnovna šola Zgornje Žiberše
Počitniška hiša Paternoster Marjan, Ihan
Otroško zdravilišče Medvedje Brdo nad Logatcem
Poslovni objekt Mercator, Vrhnika
Stanovanjska hiša Zorko, Kostanjevica na Krki
Stanovanjska hiša Verbič, Vrhnika
Stanovanjska hiša Stergar ,Ljubljana
Stanovanjska hiša Mesec ,Ljubljana
Poslovno stanovanjski objekt Predelava medu Logar, Šenčur
Poslovni prostori SIQ, Tržaška ,Ljubljana
Stanovanjska hiša Rozman, Ljubljana
Stanovanjska hiša Ravbar, Vrhnika
Poslovni objekt ES Osram, Zelena jama, Ljubljana
Občina Borovnica, Borovnica
Poslovno stanovanjski objekt, Nahrbtniki Porenta, Virmaše ,Škofja loka
Stanovanjska hiša Plešec, Ljubljana
Rojstna hiša Ivana Cankarja, Vrhnika
Stanovanjska hiša Rompret, Ljubljana
Centralna lekarna, Prešernov trg, Ljubljana
Poslovni objekt Winklerjeva hiša, Logatec
Stanovanjska hiša Ščurk, Ljubljana Rudnik
Stanovanjska hiša Lenarčič, Log
Poslovno stanovanjski objekt Šuštaršič, Logatec
Okrajno sodišče Cerknica, Cerknica
Poslovna stavba Snaga, Povšetova, Ljubljana
Stanovanjska hiša Gagrovšek, Borovnica
Stanovanjska hiša Kosi, Ljubljana
Hotel Mantova, Vrhnika
Stanovanjska vila, Borutova 2, Ljubljana
Stanovanjska hiša Ogorevc, Ljubljana
Poslovni objekt Langusova 19, Ljubljana
Stanovanjska hiša Matko, Dobrunje
Stanovanjska hiša, Stanojević
Župnijska cerkev, Prečna pri Novem Mestu

Poslovno stanovanjski objekt Šuštaršič  Logatec

Stanovanjska hiša Planina pri Rakeku

Župnišče Prečna pri Novem Mestu

Župnijska cerkev Prečna pri Novem Mestu

Seznam nekaterih objektov, kjer je bila kapilarna vlaga sanirana z uporabo paropropustnega sušilnega ometa  
Poslovno stanovanjski objekt Šuštaršič, Logatec
Stanovanjska hiša Stergar, Ljubljana
Stanovanjska hiša Mesec, Podmilščakova, Ljubljana
Poslovno stanovanjski objekt, Predelava medu Logar, Šenčur
Poslovni prostori SIQ, Tržaška 2, Ljubljana
Stanovanjska hiša Ravbar, Vrhnika
Stanovanjska hiša Rozman, Ljubljana
Občina Borovnica, Borovnica
Poslovno stanovanjski objekt, Nahrbtniki Porenta, Virmaše, Škofja loka
Stanovanjska hiša, Planina pri Rakeku
Stanovanjska hiša Rompret, Ljubljana
Stanovanjska hiša Ščurk, Ljubljana
Stanovanjska hiša Gagrovšek, Borovnica
Stanovanjska hiša Kosi, Ljubljana
Hotel Mantova, Vrhnika
Stanovanjska hiša Ogorevc ,Ljubljana
Poslovni objekt, Langusova 19, Ljubljana
Stanovanjska hiša Matko, Dobrunje
Stanovanjska hiša Stanojević, Ljubljana
Stanovanjska hiša Magajna, Ljubljana
Stanovanjska hiša Majer, Vrhnika
Stanovanjska hiša Veble, Ljubljana
Stanovanjska hiša Schrott, Ljublana
Stanovanjska hiša Marolt, Zaplana
Župnišče, Prečna pri Novem Mestu
Župnijska cerkev, Prečna pri Novem Mestu

 

Vodohrami Zaplana

Vodohrami Trčkov grič

Balkoni Dom starejših občanov Cerknica

OŠ Cerknica sanacija betonskega stropa

 

Seznam nekaterih objektov,kjer je bila hidroizolacija izvedena s polimercementnimi vodotesnimi fleksibilnimi ali togimi masami

 
Psihiatrična bolnica Polje, Ljubljana
Stara osnovna šola Zgornji Logatec, Logatec
Vodohrami Zaplana
Bazen vode Biotehniška fakulteta, Ljubljana
Vodohram počitniški dom; Kamniška Bistrica
Bazen hotel Park, Bled
Vodohrami Trčkov grič
Bazen hotel, Bovec
Klet stanovanjske hiše Prepeluh, Ljubljana
Lovilni bazen Fenolit, Borovnica
Vodohram Čamernik, Dragomer
Poslovno stanovanjski objekt Šušteršič, Logatec
Avtoservis Sever, Sinja gorica
Bazeni tehnološke vode IUV, Vrhnika
Oporni zid Čamernik, Dragomer
Dvigalni jašek Elektro Traven d.o.o., Dolgi most, Ljubljana
Vodohrami tehnološke vode Kovinoplastika Lož, Lož
Balkoni
Dom starejših občanov Cerknica
Vodohrami Mokrice
Vodohrami Kozjansko
Vodni rezervoar Log
Sanacija betonskega stropa OŠ Cerknica, Cerknica

tanovanjska hiša Plešec  Ljubljana

Adaptacije, novogradnje, zunanje ureditve  
Stanovanjska hiša Oven, Ljubljana
Stanovanjska hiša Frelih, Višnja gora
Stanovanjska hiša Plešec, Ljubljana
Stanovanjska hiša Rumpret, Ljubljana
Stanovanjska hiša Plaznik, Ljubljana Brod
Stanovanjska hiša Rozman, Ljubljana
Stanovanjska hiša Stanojević, Ljubljana
Stanovanjska hiša Peraček, Kranj
Stanovanjska hiša Kolenc, Ljubljana
Ograja, industrijska cona Trzin

Gradbeništvo Mehle Matjaž s.p. Vse pravice pridržane